December 2018: vacature voor een Data analist in de regio Antwerpen

FUNCTIE:

Je werkt in team met een Data Scientist aan (Big) Data projecten.  Jouw taken bestaan uit het analyseren van verwerkte gegevens en uit het inzichtelijk maken van de bevindingen voor de klant / eindgebruiker.  Je onderhoudt regelmatig klantencontact en presenteert mee de bevindingen.

 

PROFIEL EN ERVARING:

Deze functie in een uitgesproken data-technische omgeving vraagt een nieuwe medewerker met de volgende competenties:

 1. Je bent analytisch en hebt ervaring met het importeren en verwerken van data uit ruwe bestanden (csv) of databanken.

 2. Je bent in staat om via scripting (bv VBA, python, ...) eenvoudige data manipulaties uit te voeren en je bent ook vertrouwd om via SQL databanken te bevragen (van eenvoudige select statements tot moeilijkere joins).

 3. Gevorderde kennis van MS Excel Pivot Tables met de daarbij horende grafieken en/of professionele dashboard tools zoals Power BI, Qlik, Tableau, ... zijn een belangrijke voorwaarde voor deze functie.

 4. Je bent zeer goed vertrouwd met het Nederlands, het Engels en het Frans.

 5. Naast jouw passie voor data analyse, ben je leergierig en wil je steeds nieuwe dingen onderzoeken.

 6. Je bent een zelfstarter en het ontbreekt je niet aan doorzettingsvermogen.

 7. Je handelt resultaatgericht en met zin voor precisie en kwaliteit, in zowel de uitvoering als de opvolging.

 8. You walk the talk. Je blijft steeds oprecht en integer zowel bij klanten als bij de collega’s van Cropland.

 9. Je bent betrouwbaar en constant. Je komt uit voor jouw eigen mening en je durft vragen stellen.

 

WAT KAN CROPLAND JOU BIEDEN?

 • Een uitdagende, boeiende functie met een hoge graad van zelfstandigheid waarin je impact hebt op het resultaat van de Cropland klant

 • Een hoog-professionele en technische Big Data omgeving

 • Persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden

 

Geïnteresseerd? Nog vragen?
Contacteer Geert Vromman per telefoon +32 3 501 04 99 of per mail geert@cropland.be

Cropland garandeert u een snelle en vertrouwelijke reactie op uw kandidatuur.

December 2018: vacature voor een Big Data scientist in de regio Antwerpen

FUNCTIE:

Je werkt op autonome wijze mee aan data projecten. Je onderzoekt, verrijkt, combineert, analyseert en correleert de aangeleverde data uit interne en externe bronnen. Je kan transactionele data uit verschillende bronnen omzetten in relevante formaten en in informatie.

 

PROFIEL EN ERVARING:

Deze functie in een uitgesproken data-technische omgeving vraagt een nieuwe medewerker met de volgende competenties:

 1. Je hebt een master als statisticus, wiskundige, informaticus, handelsingenieur, ... of je hebt een professionele bachelor met voldoende technische en statistische achtergrond. Je bent analytisch en technisch ingesteld. Een thesis of eindwerk met (big) data als onderwerp is een pluspunt.

 2. Je bent goed vertrouwd met het Nederlands en het Engels en je bezit een basiskennis van het Frans.

 3. Je bent schoolverlater of je hebt al ervaring in een (data) technische en/of analyse support functie. Je kan bewijzen dat je grondig met de materie kan omgaan.

 4. Naast jouw passie voor data en statistiek ben je leergierig en wil je steeds nieuwe dingen bijleren. Je bent vertrouwd met statistische software en beheerst de programmeertaal R. Daarnaast heb je minimaal notie van Python, en/of andere talen.

 5. Je beheerst dus R; dit betekent dat je kennis en ervaring hebt van packages zoals dplyr, tidyr, readr, readxl, ggplot2, … Je hebt ervaring met het ontwikkelen van shiny apps (of minimaal heel veel goesting om het te leren). Wat geldt voor de shiny apps, geldt ook voor het maken van kaartmateriaal in R (leaflet).

 6. Je heb affiniteit met webtechnieken (HTML, CSS, javascript, …).

 7. De operating systemen van Microsoft, Apple en UNIX OS zijn basiskennis (kennis van Linux shell is een pluspunt). Ook kennis van databanken (SQL, noSQL, ...), en kennis van ETL is een toegevoegde waarde.

 8. Je bent een zelfstarter en het ontbreekt je niet aan doorzettingsvermogen.

 9. Je handelt daarbij resultaatgericht, met zin voor nauwkeurigheid en kwaliteit in zowel de uitvoering als de opvolging.

 10. You walk the talk. Je blijft steeds oprecht en integer zowel bij klanten als bij de collega’s van Cropland.

 11. Je bent betrouwbaar en constant. Je komt uit voor jouw eigen mening en je durft vragen stellen.

 12. Maar het meest van al heb je zin om zelf dingen te ondernemen.

 

WAT KAN CROPLAND JOU BIEDEN?

 • Een uitdagende, boeiende functie met een hoge graad van zelfstandigheid waarin je impact hebt op het resultaat van de Cropland klant.

 • Een hoog-professionele en technische consulting omgeving.

 • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Geïnteresseerd? Nog vragen?
Contacteer Geert Vromman per telefoon +32 473 900 475 of per mail geert@cropland.be

Cropland garandeert u een snelle en vertrouwelijke reactie op uw kandidatuur.

Cropland wenst studenten de kans te bieden om in de praktijk ervaring op te doen.
Bij ons gaat dit over (big) data projecten waarin we voor de Cropland klanten proberen inzichten of patronen te vinden in de data van de klant en - indien mogelijk - predictieve waarde.  Naast de inzichten, is het belangrijk om ook de strategische waarde van deze data te onderkennen.  Uiteindelijk draait het om data-gedreven besluitvorming dat Cropland bij haar klanten wenst te verankeren.

Tijdens een stage bij Cropland (dit kan tijdens de zomermaanden of gedurende het academiejaar), zal de student meedraaien in een echte case.  Dit betekent dat er op echte data van een Cropland project gewerkt wordt.

Wat wordt er van de student verwacht?  
Zonder data, geen analyse; met andere woorden, alles start bij het verzamelen van de gegevens en indien nodig ze grondig 'op te kuisen'.  Pas wanneer de data klaar staan voor gebruik, dan kan de analyse starten.  Met deze uiteindelijke doelstelling voor ogen, start de student met het dataverzameling en nadien de data-analyse.  Hier wordt gebruik gemaakt van de technologie (hardware en software) naar keuze (van de student en/of van de universiteit) of van de mogelijkheden bij Cropland zelf.

Als het je boeit, neem dan contact op met Geert Vromman.

geert@cropland.be